Blogg

Hvordan velge riktig lås for din bedrift

Det å velge riktig lås og å sikre nødvendig tilgangskontroll kan være avgjørende for sikkerheten til din bedrift. Har du oversikt over alt fra behov til muligheter?

Behovsavhengige løsninger

Behovene for sikkerhet vil se ulike ut, avhengig av bedriftens sammensetning. Noen har mange ansatte, der de ansatte skal ha forskjellig tilgangsnivå. Andre har få ansatte, der det er nyttig å gi rask tilgang over kortere perioder til både ansatte og utenforstående. Kanskje er løsningen digital tilgangskontroll – som hindrer uautorisert tilgang? Eller er det bedre med en nøkkel som begrenser tilgang og mulighet for kopiering? Uansett hva ditt behov er, kan vi i Access Låsspesialisten hjelpe deg. Vi tar deg gjennom noen av låssystemene vi tilbyr.

Ulike typer tilgangskontroll

  • Adgangskontroll sikrer at rette personer kan bevege seg på gitte områder til en bestemt tid. Access control, eller adgangskontroll, kan blant annet sikres med varierende tilgangsnivåer, og digitale løsninger for å selve tilgangen. Da kan du enkelt endre tilganger, og tilbakekalle tillatelsene til en bruker. Dette gjør at uautorisert adgang lett kan oppdages, og at adgang kan begrenses med et tastetrykk.
  • Andre ganger kan det det enkle være det beste, for eksempel med systemlåser. Systemlåser er nøkler som ikke kan kopieres opp av hvem som helst med nøkkelfiling, men som krever tillatelse ved kopiering. Dette er en metode som reduserer antall nøkler som kan produseres, og nøklene kan tilpasses. En systemnøkkel betyr også at du har et patentert låssystem. Du vet til enhver tid hvor mange nøkler som er i sirkulasjon, og låsene er forsikringsgodkjente.
  • Enkelte ganger handler også sikkerhet og tilgang om å gi rett tilgang til rett tid for kunder av bedriften. Da kan callinganlegg og porttelefoner skape en sikrere og tryggere hverdag for bedriften din. Dette er en god måte å gi adgang til bedriften når det er behov for det, som enkelt kan begrenses når det kreves.

Rett valg av sikkerhet for din bedrift

Skal du sikre bedriften mot uvedkommende og sørge for riktig adgang til rette personer? Da kan vi i mesterbedriften Access Låsspesialisten hjelpe deg.

Vi tilbyr en rekke tjenester innen lås og sikkerhet, og stiller med serviceavtale for lås så vel som adgangskontroll. Kanskje har du et system i dag som ikke er ideelt, eller trenger en liten utbedring for å tilpasse et eldre system til en mer digital hverdag? Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring, slik at vi sammen kan finne en god løsning.

Du kan kontakte oss på e-post, eller ringe for en hyggelig prat på telefon 2222 8888. Du kan også registrere din e-post i vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg.