Mistet bilnøkkel

Mistet bilnøkkel

Det er en kjensgjerning at bilnøkler stjeles, mistes og blir ødelagt. Dette skaper ofte problemer for bileier, som verken er kjent med kostnadene ved å skaffe seg ny bilnøkkel eller rutinene ved «avprogrammering» av nøkkel på vidvanke Hvis du har mistet en bilnøkkel, eller har behov for en ekstra nøkkel, så skaffer vi en ekstra bilnøkkel til en god pris. Kontakt Access lås & nøkkel AS på tlf: 22 82 00 50 for mer informasjon ekstra bilnøkkel til en god pris.


Hvorfor ha en ekstra bilnøkkel?

Ved boliginnbrudd stjeles stadig oftere bilnøkkelen som gjerne ligger lett tilgjengelig ved inngangsdøren, og bilen. Dette er en fremgangsmåte som vil bli mer vanlig i fremtiden, slik vi gjør i Europa. Selv om ikke bilen stjeles vil en manglende bilnøkkel skape problemer for en bileier som må få ny. Dette kan bli kostbart.

En av fem som eier eller har tilgang til bil, er lite bevisste på hvor de oppbevarer bilnøkkelen. Undersøkelsen viser også at bileiere tenker likt når det gjelder oppbevaring av bilnøkkelen. De fleste bilnøkler blir oppbevart på bord i gangen eller ved utgangsdøren eller i eget nøkkelskap. Mange oppbevarer også bilnøkkelen liggende i lommen eller vesken.

Bilnøkkel er en inngang til folks privatliv, fordi bilen for mange er en form for identitet. Det legges sjel i det å ha bil. Det bør derfor legges samme sjel i å oppbevare bilnøkler trygt. Vi tenker oftere på å sikre verdigjenstander som smykker, sølv og PC, men ikke bilnøkler.

Det er viktig å gå til en låssmed for en ekstra bilnøkkel eller bilforhandler å få «avprogrammert» nøkkelen hvis bilnøkkelen mistes eller stjeles. Hvis man skal ha kopinøkkel, må eierbevis til bilen. Ved kjøp og salg av bil er det også viktig at det dokumenteres antall nøkler som følger med bilen.

Mistede eller ødelagte bilnøkler er ikke dekket av bilforsikringen. Tyveri er ikke egnet til å ta på bilforsikringen på grunn av egenandelen. Kontakt Access lås & nøkkel AS på tlf: 22 82 00 50 for mer informasjon om pris på ekstra bilnøkkel.