Trenger du pris på ny blinøkkel?

Det er en kjensgjerning at bilnøkler stjeles, mistes og blir ødelagt. Dette skaper ofte problemer for bileier. Hvis du har mistet en bilnøkkel, eller har behov for en ekstra nøkkel, så skaffer vi en ekstra bilnøkkel til en god pris. Kontakt Access Låsspesialisten AS på tlf: 2222 8888 for mer informasjon ekstra bilnøkkel til en god pris.

Det er viktig å gå til en låssmed for en ekstra bilnøkkel eller bilforhandler å få «avprogrammert» nøkkelen hvis bilnøkkelen mistes eller stjeles. Hvis man skal ha kopinøkkel, må eierbevis til bilen samt legitimasjon medbringes. Ved kjøp og salg av bil er det også viktig at det dokumenteres antall nøkler som følger med bilen.

Kontakt Access Låsspesialisten AS på tlf: 2222 8888 for mer informasjon om pris på ekstra bilnøkkel.