Sikkerhetslåser

Sikkerhetslåser

Sikkerhetslåser er en "billig" forsikring. En ekstra lås (sikkerhetslås) i ytterdøren gir plunder og heft for innbruddstyven. Dermed er en sikkerhetslås med på og reduserer sjansen for innbrudd. Access Låsspesialisten AS tilbyr nymontering av FAS 309 sikkerhetslås i din tredør. Vi tilbyr også nymontering av Dorma DL909 med DC4602 sylindersett. Kontakt Access Låsspesialisten AS på tlf: 2222 8888 for mer informasjon om sikkerhetslåser.


Hvorfor benytte en ekstra sikkerhetslås?

En standard ytterdørlås er enkel å åpne for en profesjonell innbruddstyv. Enhver som har låst seg ute og fått hjelp av låssmed eller politi, vet dette. Drevne innbruddstyver vet hvordan de utnytter det. En innbruddstyv klarer å åpne en vanlig sylinderlås på 15-20 sekunder. Med en ekstra sikkerhetslås i døren vil det ta lengre tid å bryte seg inn. Det krever også mer verktøy og fysisk innsats.


Ulike sikkerhetslåser

Sikkerhetslåser finnes som tilholderlåser og sylinderlåser. I en tilholderlås stikkes nøkkelen direkte inn i låskassen, i sylinderlåsen stikkes nøkkelen inn i en låssylinder, som igjen påvirker låsen via en tapp og et spor i låskassen.

Fordelen med sylinderlåsen er at man kan få samme nøkkel både til hovedlås og ekstralås, og at det er mulig å låse opp døren selv om nøkkelen står i på innsiden. Ulempen er at låssylindrene teoretisk sett kan bores opp, slik at låsens interne vrider kan aktiveres uten nøkkel.

Fordelen med tilholderlåsen er at den er enkel å montere, den er rimelig og kan ikke bores opp. Ulempen er de store ekstranøklene som må settes nøyaktig 90 grader inn i låskassen for å virke, samt at man ikke kan låse opp fra utsiden hvis nøkkelen står i låsen fra innsiden. Begge typene finnes i FG-godkjente utgaver og betegnes som like sikre. . Kontakt Access Låsspesialisten AS på tlf: 2222 8888 for mer informasjon om sikkerhetslåser.