Kontakt oss for nøkkelfiling i Oslo
Blogg

Vi tar utdanning på alvor

Skal vi som bedrift ha de flinkeste folkene må vi ta kunnskap og utdanning på alvor. Hos Access Låsspesialisten har vi to lærlinger og en som tar mesterbrev.

Vi ønsker at du som kunde skal være sikret å få god hjelp. Da er det nyttig for oss å ha folk som kan de nye tingene. Låsesmedfaget utvides stadig i nye retninger, for eksempel med digitale adgangskontrollsystemer.

Dessuten er lærlinger et kvalitetsstempel. For å bli godkjent som lærebedrift stilles det krav til at vi har den fagkompetansen og seriøsiteten som kreves for å utdanne unge folk inn i faget.

Det skjerper også oss ti andre som jobber i bedriften, en lærling stiller nemlig spørsmålet “hvorfor” både titt og ofte.

Hos Access Låsspesialisten har vi to lærlinger, Leo, som skal opp til fagprøve snart, og Anton, som begynte i høst.

Som fersk lærling er du mye i butikken og lærer om alt vi har her: Maskiner, forskjellige typer låser, kundebehandling og rutiner. Så er du av og til med montørene og svennene våre ut for å lære å montere lås under konstant veiledning.

Etterhvert blir lærlingen mer og mer selvstendig. Det store spranget skjer gjerne når du får førerkortet: Da er det så kort tid igjen av læretida at lærlingen lærer mest av å jobbe alene. Men faglærte kontrollerer selvsagt alt lærlingen gjør, og bidrar med hjelp underveis.

God blanding mellom å lære og jobbe

Leo Gjelsvik er andreårslærling hos oss.

— Det er en god blanding mellom å lære og jobbe, sier Leo. Han opplever stor forskjell fra da han begynte.

— I starten kunne jeg jo fint lite, mens nå er jeg rimelig selvstendig. I dag fikser jeg nok det aller meste av servicejobber hos privatkunder på egenhånd. Access låsspesialisten er veldig flinke til å følge oss opp underveis. De setter av tid til opplæring av lærlingene, og de passer på at du gjør det du skal og at du har alt under kontroll, sier Leo.
Han er så fornøyd med lærlingeløpet hos Access Låsspesialisten at han håper på fast jobb etter gjennomført fagprøve.

Alt kontrolleres

Om du frykter at du får en “junior” som skal fikse låsen din er det greit å huske at du har en person som akkurat har gått på skole og har fersk kunnskap under lua. Og som sagt kontrollerer vi jobben lærlingen gjør.

Det siste halvåret av læretida er de så godt som ferdig utlært. Da pusher vi dem på å jobbe alene og selvstendig. På svenneprøven må de kunne alt fra prosjektering til levering av nøkkel. De skal løse låssystem, sikre et bygg i henhold til FG, sette opp adgangskontroll og dørautomatikk med elektroniske låser. Dette skal de gjøre helt uten å spørre om hjelp. Da må du ha litt erfaring med å jobbe selvstendig.

Mange sier det er vanskelig å få lærlinger. Vi har ikke slitt med det, men det gjelder å finne rett person. For oss er evnen til å kunne jobbe selvstendig sentral, og du må ha en viss ryddighet. Og plettfri vandel, men det sier seg selv i dette yrket.

Du må ha noe mellom ørene også, men det har de fleste som søker: Lærlingene kommer fra automasjon på videregående skole, som ikke er den letteste linjen.

Mesterbrev

Vi satser på hele utdanningsløpet. I tillegg til lærlingene har vi også en ansatt som går videre fra svenn til mester.

Mesterbrev er den høyeste utdannelsen du kan ha innen faget. De fleste som tar mesterbrev har jobbet en stund. Utdanningen omfatter i stor grad økonomi og bedriftsledelse. Du må blant annet kunne løse prosjektering, kalkulere tilbud på en god måte, og beherske gjeldende HMS-regler.

For oss som bedrift viser det å ha folk med mesterbrev at vi er seriøse, og at vi tar faget vårt seriøst.

Som kunde skal du ikke være redd for at våre tjenester koster mer fordi vi har folk med mesterbrev. Tvert om! Det gir bedre gjennomføring av prosjekter og et resultat med høyere kvalitet og varighet. For som mester har du lært å prosjektere på en god måte, styre effektivt og lede arbeidet på godt vis.