Smedvolden Borettslag
Blogg

Smedvolden Borettslag

Porttelefonanlegget er nytt men knappepanelet er det samme. Lise Semmerud kan ikke få fullrost Leo Gjelsvik og Andreas Olsen fra Access Låsspesialisten nok.

Dialog og service ga toppkarakter

Det var løsningen som gjorde at Smedvollen Borettslag i Oslo valgte Access Låsspesialisten. Men det var dialog og service som gjorde at de ble virkelig fornøyde.

Smedvollen Borettslag består av 80 leiligheter i en hyggelig lavblokkbebyggelse på Haugenstua i Oslo. Porttelefonanlegget har vært en utfordring for dem lenge.

— Folk fikk ikke lukket opp dørene fra leilighetene sine. Andre fikk ikke snakket, sier Lise Semmerud, som er styreleder i borettslaget.

Slutt på flikking

Hun forteller at det har vært flikking og reparasjoner i mange omganger, men etter kort tid har det sviktet igjen. Det rundt 40 år gamle anlegget var rett og slett modent for utskifting.

— Vi kontaktet tre leverandører. Valget falt på Access Låsspesialisten, primært på grunn av løsningen men også fordi vi opplevde god dialog, sier Semmerud.
Access Låsspesialisten anbefalte å beholde de gamle tavlene med ringeknapper. Disse var integrert i dørene til oppgangene, og dermed slapp de å kjøpe nye dører.

— Foruten at det ga en god totalpris sparte det også styret for mye jobb ved at ringeknappene var de samme som før, sier Lise Semmerud.

— Flinke til å informere

Etter noen uker kom låsesmedsvenn Andreas Olsen og lærling Leo Gjelsvik for å starte opp arbeidet.

— De er veldig hyggelige gutter som har vært flinke til å informere og holde en god dialog, sier Semmerud.

Når 80 familier skal få nye svarapparater i leilighetene er informasjon og forutsigbarhet ganske vesentlig.

I tillegg til svarapparatene ble hele kabelnettet skiftet ut, og de fikk nye høyttalere og mikrofoner utenfor oppgangene.

Effektive og ryddige

Jobben tok omtrent halvannen dag per oppgang.

— Vi starter dagen med svarapparatene. Da må jo folk være tilgjengelige så vi kommer inn i leilighetene. Det er greit at de slipper å være hjemme hele dagen så det tar vi først, sier Andreas Olsen.

Styrelederen er svært fornøyd med at de har tatt hensyn til beboerne.

— De har vært effektive, og de rydder alltid opp etter seg. Vi har ikke fått en eneste klage fra beboerne, sier Lise Semmerud og legger til at de alltid svarer på telefonen når hun ringer.

Ta kontakt

Hvor lang tid tar det fra et borettslag eller sameie bestemmer seg for å skifte ut adgangssystemet til låsesmeden er på plass?

— Vanlig bestillingstid hos oss er rundt fire uker. Men om det haster veldig kan det skje fortere, sier Joakim Sandberg Røvik, som er daglig leder i Access Låsspesialisten.

Smedvollen Borettslag valgte en klassisk løsning med bare lyd. Er ikke videoløsninger mer fremtidsrettet?

— Det er fortsatt flest som velger lydbaserte løsninger. Men flere og flere velger nå en hybridløsning der det blir klargjort for video men er opp til beboerne å velge om de vil ha audio eller video svarapparat, sier Røvik.
Han anbefaler å ta kontakt tidlig i prosessen, så kan de bistå med kunnskap om alternativer og løsninger som gjør det lettere å ta riktig beslutning.